Meetings
HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Không gian hội thảo của khách sạn được thiết kế hiện đại và tiện nghi với các trang thiết bị hội thảo đạt tiêu chuẩn cao cấp phục vụ các sự kiện hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo.

Tại đây, cũng là nơi tổ chức các sự kiện giới thiệu sản phẩm, hội nghị khách hàng, tiệc công ty...

Hội thảo

Thông tin liên hệ
Thông tin sự kiện